Nastavni centar

Nastavni centar Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije opremljen je modernim sredstvima za prezentacije i edukaciju te provodi edukaciju  građanstva, liječnika, medicinskih sestara i tehničara, vozača koji rade u timovima za hitne medicinske intervencije, stažista svih profila, učenika te žurnih  službi s kojim Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije usko surađuje.

Centar za edukaciju opremljen je   modelima za uvježbavanje hitnih medicinskih postupaka, naprednih i  osnovnih postupaka održavanja života.

Na ovim stranicama će biti objavljivane vijesti iz nastavnog centra, o provođenju edukacije, terminima kao i o samom programu edukacije.

 

edukacija2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. All Rights Reserved.