Djelatnost Zavoda za hitnu medicinu

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije u okviru zdravstvene djelatnosti obavlja:

- provodi mjere hitne medicine na području Požeško-slavonske županije
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Požeško-slavonske županije
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti
- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
- provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Požeško-slavonsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Grada Požege

 

 hitna 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. All Rights Reserved.