Upravno i stručno vijeće

Članovi Upravnog vijeća su:

Marijan Višaticki, dipl.iur, predsjednik Upravnog vijeća
Prim.mr.sc Rihard Perinović, dr.med.spec. obiteljske medicine, član
Stipo Bulaja, ing. prometa, član

 

Članovi Stručnog vijeća su:

Prim.mr.sc Rihard Perinović, dr.med.spec. obiteljske medicine, predsjednik Stručnog vijeća
Ljilja Obšivač, dr.med, član/zamjenica predsjednika Stručnog vijća
Mirela Pavelka, bacc.med.techn., član
Ivan Ivanković, bacc.med.techn., član
Dejan Štula, član
Miroslav Vondra, član

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. All Rights Reserved.