Ostvarivanje prava na pristup informacijama

 

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

pdfpravilnik o sigurnosti informacija

pdfpolitika zaštite osobnih podataka pacijenata

pdfpolitika zaštite osobnih podataka zaposlenika

pdfprikupljanje osobnih podataka kod zapošljavanja

pdfzahtjev za pristup osobnim podacima

pdfzahtjev za ispravak ili dopunu osobnih podataka

pdfzahtjev za prenosivost osobnih podataka

pdfzahtjev za ograničenje obrade osobnih podataka

pdfzahtjev za brisanje osobnih podataka

pdfprigovor na obradu osobnih podataka

pdfprivola pacijenata za prikupljanje osobnih podataka

pdfsuglasnost privola za obradu osobnih podataka

 

  pdfKatalog informacija

pdfOdluka o imenovanju službenika za informiranje

pdfOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

pdfOdluka o ustrojavanju kataloga informacija

pdfKriteriji za naknadu u postupcima ostvarivanja prava na pristup informacijama

pdfZahtjev za pristup informacijama

docZahtjev za pristup informacijama

pdfZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

docZahtjev za dopunu ili ispravak informacije

pdfZahtjev za ponovnu uporabu informacija

docZahtjev za ponovnu uporabu informacija

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

pdfIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Zakon o pravu na pristup informacijama NN br. 25/2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama NN br. 85/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. All Rights Reserved.