Javna nabava arhiva

 

 

2018

pdfplan nabave 2018. god.

pdfI. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018.g.

pdfII. Izmjena i dopuna plana nabave za 2018.g.

pdfprodaja dva vozila hitne medicinske pomoći

 

 Gorivo za motorna vozila

pdfjednostavna nabava goriva za motorna vozila za 2018. god.

pdftroškovnik goriva za motorna vozila za 2018. god.

pdfzapisnik o otvaranju ponuda goriva za 2018. god.

pdfzapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za bagatelnu nabavu goriva za 2018. god.

pdfodluka o odabiru za gorivo

 

Dva vozila hitne medicinske pomoći

pdfdva vozila hitne medicinske pomoći - dokumentacija za nadmetanje

pdfdva vozila hitne medicinske pomoći - zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfdva vozila hitne medicinske pomoći - odluka o odabiru

 

2017

pdfPlan nabave 2017

pdfI. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. god.

pdfII. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017

pdfIII. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017.pdf

pdfPravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

pdfDokumentacija za nadmetanje - dva 2 vozila hitne medicinske pomoći

pdfOdluka o odabiru - dva 2 vozila hitne medicinske pomoći

pdfZapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - dva 2 vozila hitne medicinske pomoći

pdfOdluka o poništenju postupka javne nabave

pdfregistar ugovora

 

2016

pdfPlan nabave 2016

pdfI. izmjena i dopuna plana nabave 2016

pdfII. izmjena i dopuna plana nabave 2016

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2016. god.

 

2 vozila hitne medicinske pomoći

pdf2 vozila hitne medicinske pomoći dokumentacija za nadmetanje

pdf2 vozila hitne medicinske pomoći imenovanje ovlaštenih predstavnika

pdf2 vozila hitne medicinske pomoći troškovnik

 

Gorivo za motorna vozila

pdfGorivo za motorna vozila 2016 dokumentacija za nadmetanje u postupku bagatelne nabave

pdfGorivo za motorna vozila 2016 troškovnik

pdfGorivo za motorna vozila 2016 imenovanje ovlaštenih predstavnika

pdfGorivo za motorna vozila 2016 zapisnik o otvaranju ponuda

pdfGorivo za motorna vozila 2016 zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfGorivo za motorna vozila 2016 odluka o odabiru

 

Lijekovi

pdfLijekovi 2016 dokumentacija za nadmetanje u postupku bagatelne nabave 

pdfLijekovi 2016 troškovnik

pdfLijekovi 2016 imenovanje ovlaštenih predstavnika

pdfLijekovi 2016 zapisnik o otvaranju ponuda

pdfLijekovi 2016 zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfLijekovi 2016 odluka o odabiru

 

Potrošni medicinski materijal

pdfPotrošni medicinski materijal 2016 dokumentacija za nadmetanje u postupku bagatelne nabave

pdfPotrošni medicinski materijal 2016 troškovnik

pdfPotrošni medicinski materijal 2016 imenovanje ovlaštenih predstavnika

pdfPotrošni medicinski materijal 2016 zapisnik o otvaranju ponuda

pdfPotrošni medicinski materijal 2016 zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfPotrošni medicinski materijal 2016 odluka o odabiru

 

2015

pdfPlan nabave 2015

pdfI. izmjena plana nabave 2015

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. god.


Lijekovi

pdfLijekovi 2015 dokumentacija za nadmetanje u postupku bagatelne nabave

pdfLijekovi 2015 zapisnik o otvaranju ponuda

pdfLijekovi 2015 zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfLijekovi 2015 odluka o odabiru


Gorivo za motorna vozila

pdfGorivo za motorna vozila 2015 dokumentacija za nadmetanje u postupku bagatelne nabave

pdfGorivo za motorna vozila 2015 zapisnik o otvaranju ponuda

pdfGorivo za motorna vozila 2015 zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfGorivo za motorna vozila 2015 odluka o odabiru


Potrošni medicinski materijal

pdfPotrošni medicinski materijal 2015 dokumentacija za nadmetanje u postupku bagatelne nabave

pdfPotrošni medicinski materijal 2015 zapisnik o otvaranju ponuda

pdfPotrošni medicinski materijal 2015 zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

pdfPotrošni medicinski materijal 2015 odluka o odabiru


pdfJavna dražba prodaja službenog vozila

 

2014

 pdfPlan javne nabave 2014

pdfI. izmjena i dopuna plana nabave 2014

pdfUputa za nabavu robe radova i usluga do propisanih vrijednosti

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014. god.

Gorivo za motorna vozila

pdfGorivo za motorna vozila 2014 poziv na dostavu ponuda s prilozima


2013

 pdfI. Izmjena i dopuna plana nabave

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Zavoda za hitnu medicinu PSŽ

 

Gorivo za motorna vozila

pdfGorivo za motorna vozila 2013 odluka o imenovanju

 

Potrošni medicinski materijal

pdfPotrošni medicinski materijal 2013 dokumentacija za nadmetanje

pdfPotrošni medicinski materijal odluka o imenovanju

 

Lijekovi

pdfLijekovi 2013 odluka o imenovanju


2012

 pdfJavna nabava 2012

pdfIzmjena i dopuna plana nabave 2012

pdfJavna nabava 2012 odluka o provođenju

pdfJavna nabava 2012 odluka o imenovanju ovlaštenih prestavnika

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2012

pdfRegistar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dodatak 2012

 

Lijekovi

pdfLijekovi 2012 dokumentacija

pdfLijekovi 2012 izjava

pdfLijekovi 2012 ponuda

pdfLijekovi 2012 popis lijekova

pdfLijekovi 2012 prijedlog ugovora

 

Potrošni medicinski materijal

pdfPotrošni medicinski materijal 2012 dokumentacija

pdfPotrošni medicinski materijal 2012 izjava

pdfPotrošni medicinski materijal 2012 ponuda

pdfPotrošni medicinski materijal 2012 popis medicinskog materijala

pdfPotrošni medicinski materijal 2012 prijedlog ugovora

 

Osobno vozilo

pdfOsobno vozilo 2012 dokumentacija s prilozima

pdfOsobno vozilo 2012 odluka o provođenju javne nabave

pdfOsobno vozilo 2012 odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja

pdfOsobno vozilo 2012 odluka o odabiru

 

Gorivo za motorna vozila

pdfGorivo za motorna vozila 2012 dokumentacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije. All Rights Reserved.